Αερόκλειδo 1΄ Πιστολέ

Αερόκλεδο 1′ πιστολέ  255 kgm(381 P)

Καρυδάκι max (mm) 38
Ροπή (Kgm) 255
Μήκος(mm) 266
Βάρος (Kg) 10,3
Στροφές(R.P.M.) 4500
Καταν/ση (lt/min) 700
Ρακόρ εισόδου 3/8’

 

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΤΣΕΡΚΙ, Εργαλεία Χειρός, Μηχανήματα