Ματσακόνι-Ξύστρα Πιστολέ

Ματσακόνι -Ξύστρα Πιστολέ

Μήκος(mm) 395
Διάδρ. εμβολ.(mm) 12
Έμβολο 20
Βάρος (Kg) 2,6
Κρούσεις (Β.Ρ.Μ.) 4000
Καταν/ση (lt/min) 250
Ρακόρ εισόδου 1/4’

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΤΣΕΡΚΙ, Εργαλεία Χειρός, Μηχανήματα