Πιρτσιναδορος Αέρος

pirtsinadoros

Πιρτσιναδόρος Αέρος Bulle

ΜΠΕΚ: 2,4-3,2-4-4,8

Ύψος(mm) 280
Βάρος(Kg) 1,75
Κατανάλωση (Lt/min) 120
Πίεση(bar) 4-7
Είσοδος ¼’

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΤΣΕΡΚΙ, Εργαλεία Χειρός, Μηχανήματα