Φτυάρι Χιονιού-Μιχαηλίδης Μιχαήλ
Φτυάρι Χιονιού

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΤΣΕΡΚΙ, Εργαλεία Χειρός, Μηχανήματα