υπηρεσιες

Μελέτες και Κατασκευές Δικτύων Αέρα
Η Μιχαηλίδης Σ. Μιχαήλ προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες μελέτης και κατασκευής δικτύων αέρα, καθώς και δικτύων αφύγρανσης αέρα.

Εγκατάσταση Βιομηχανικού Εξοπλισμού και Μηχανημάτων
Το πλήρως καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει την μεταφορά και τοποθέτηση μηχανημάτων και εργαλείων στον χώρο του πελάτη, όπου και γίνεται επί τόπου επίδειξη λειτουργίας και χειρισμού.

Service – Υποστήριξη
Η Μιχαηλίδης Σ. Μιχαήλ προσφέρει on-site service για συγκεκριμένα μηχανήματα και εξοπλισμό. Επιπλέον προσφέρει πλήρη κάλυψη σε ότι αφορά την υποστήριξη, την προμήθεια ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και αναλωσίμων.

Επίδειξη Μηχανημάτων
Η εταιρία μας αναλαμβάνει την μεταφορά και επίδειξη συγκεκριμένων μηχανημάτων στον χώρο του πελάτη, χωρίς υποχρέωση αγοράς. Η επίδειξη περιλαμβάνει χειρισμό και λειτουργία του μηχανήματος σε πραγματικές συνθήκες.

mixailidis-ergaleia-kavala

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΤΣΕΡΚΙ, Εργαλεία Χειρός, Μηχανήματα