Στρατηγικη

Η «Μιχαηλίδης Σ. Μιχαήλ» έχει ένα στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης, το οποίο περιλαμβάνει, τόσο μεσοπρόθεσμους, όσο και μακροπρόθεσμους στόχους, οι οποίοι προσαρμόζονται δυναμικά, ανάλογα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε περιόδου, καθώς και των εξελίξεων στον τομέα δραστηριοποίησης της επιχείρησης.

Οι βασικές στρατηγικές επιλογές, στις οποίες βασίζεται η λειτουργία και ανάπτυξη της επιχείρησης, είναι οι παρακάτω :

  • Συνεχείς επενδύσεις σε σύγχρονο εξοπλισμό, καινούρια προϊόντα και οργάνωση της εταιρίας.
  • Στενή παρακολούθηση των εξελίξεων της αγοράς και προσεκτική προσαρμογή στα νέα δεδομένα.
  • Δέσμη σημαντικών υπηρεσιών (συνεχής υποστήριξη των προϊόντων – after sales service ) και άμεση εξυπηρέτηση των πελατών.

Το βασικότερο όμως πλεονέκτημα της «Μιχαηλίδης Σ. Μιχαήλ», παραμένει η ευελιξία και η διορατικότητα όσον αφορά τις στρατηγικές της επενδυτικές κινήσεις. Η ευελιξία αυτή, είναι που επιτρέπει στην εταιρία να προσαρμόζεται με ευκολία στα σύγχρονα δεδομένα και να παρακολουθεί στενά όλες τις νεότερες τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις στον τομέα δραστηριοποίησής της.

 

mixailidis-ergaleia-kavala

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΤΣΕΡΚΙ, Εργαλεία Χειρός, Μηχανήματα