ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Ταξινόμηση κατά είδος:
  • Γωνίες
  • Δίχτυα
  • Λάστιχα Συσκευασίας
  • Μηχανές Συσκευασίας
  • Ρολά Συσκευασίας
  • Συνδετήρες
  • Ταινίες Συσκευασίας
  • Τσέρκι Μεταλλικό
  • Τσέρκι Πλαστικό
  • ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΤΣΕΡΚΙ, Εργαλεία Χειρός, Μηχανήματα