Αεροσυμπιεστές Express-Μιχαηλίδης
Αεροσυμπιεστές Express

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΤΣΕΡΚΙ, Εργαλεία Χειρός, Μηχανήματα