Αερόκαστανια 1/2''-Μιχαηλίδης Μιχαηλ
Αεροκαστάνια 1/2”

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΤΣΕΡΚΙ, Εργαλεία Χειρός, Μηχανήματα