Τροχιστικό Αλυσίδας-Μιχαηλίδης
Τροχιστικό Πάγκου Για Αλυσίδα Αλυσοπροίονου

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΤΣΕΡΚΙ, Εργαλεία Χειρός, Μηχανήματα