Τροχός Μέτρησης-Μιχαηλίδης
Τροχός Μέτρησης

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΤΣΕΡΚΙ, Εργαλεία Χειρός, Μηχανήματα