Πριόνι Κλάδου Κυρτό-Μιχαηλίδης
Πριόνι Κλάδου Κυρτό
Πριόνι Κλάδου-Μιχαηλίδης
Πριόνι Κλάδου

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΤΣΕΡΚΙ, Εργαλεία Χειρός, Μηχανήματα