τρακτέρ μιχαηλίδης μιχαήλ
Τρακτέρ Κηπουρικής

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΤΣΕΡΚΙ, Εργαλεία Χειρός, Μηχανήματα