Ηλεκτρική Μηχανή Γκαζον.

Μηχανή Γκαζόν Αυτοπροώθούμενη

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΤΣΕΡΚΙ, Εργαλεία Χειρός, Μηχανήματα