Υδραυλικό παλετοφόρο-Μιχαηλίδης
Υδραυλικό Παλετοφόρο

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΤΣΕΡΚΙ, Εργαλεία Χειρός, Μηχανήματα