Διχτυα Περιβολής Παλετών-Μιχαηλίδης
Δίχτυα Περιβολής Παλετών

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΤΣΕΡΚΙ, Εργαλεία Χειρός, Μηχανήματα