Τσέρκι Μεταλλικό-Μιχαηλίδης
Τσέρκι Μεταλλικό

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΤΣΕΡΚΙ, Εργαλεία Χειρός, Μηχανήματα